หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

           เมื่อวันที่ 14 เม.ย.64 พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5/ผบ.กกล.เทพสตรี พบปะประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ขอความร่วมมือ ในการแจ้งเบาะแสการลักลอบเข้าเมืองและการกระทำผิดกฏหมายอื่นๆ และในโอกาสที่พี่น้องชาวไทยมุสลิม เข้าสู่เดือนรอมฏอนได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการปฏิบัติศาสนกิจ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้.-

          • เวลา 15:30 น. พบปะประชาชนในพื้นที่เกาะตาครุฑ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง

          • เวลา 18:00 น. พบปะสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวัง (วิทยุเครื่องแดง) ณ ศูนย์เฝ้าระวังเหตุ (ศูนย์OTOP) อ.เมือง จ.ระนอง

 

        ภาพพบปะประชาชนในพื้นที่เกาะตาครุฑ
       
        ภาพพบปะสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวัง (วิทยุเครื่องแดง)
       
 
 
        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com