header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

 
        

         ▪ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ของหน่วยฝึกฯ ภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ประกอบด้วย

             - หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารสื่อสารที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5
             - หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญที่ 5
             - หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารม้าที่ 16 กองพลทหารราบที่ 5
             - หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5

         ▪ โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ฝึก ครูนายสิบดูแลทหารใหม่ให้ดี รวมทั้งตรวจสภาพโรงนอน และการรับประทาน ของทหารใหม่ โดยให้หน่วยฝึกฯปฏิบัติตามคำแนะนำการฝึกทหารใหม่ ของกรมยุทธศึกษาทหารบก และสั่งการของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

 

ข้อมูล/ภาพ : เพจ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า - เพจใหม่

 

   

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075-495-074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com