หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        ▪ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.63 เวลา 06:30 น. พ.อ.อภินันท์  แจ่มแจ้ง เสธ.พล.ร.5 เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นายทหารสัญญาบัตรของ นขต.บก.พล.ร.5 และ นขต.พล.ร.5 โดยทำการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกเป็นนายทหารปกครอง โรงเรียนเตรียมทหาร ณ ศูนย์ฝึกกีฬา พลเอก วิมล วงศ์วานิช และห้องประชุม บก.พล.ร.5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

ข้อมูล/ภาพ : ฝกร.พล.ร.5

 

 
     

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com