header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

 
         ▪ เมื่อ 22 ก.พ.63 พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารราบที่ 25 ครบรอบปีที่ 38 ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 

ข้อมูล/ภาพ : ฝกร.พล.ร.5

 

   

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075-495-074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com