header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

 
         ▪ เมื่อ 21 ก.พ.63 เวลา 10:00 น. พ.อ.อภินันท์ แจ่มแจ้ง เสธ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนใหญ่รถถัง ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยของหน่วย ม.พัน.16 พล.ร.5 และ ร้อย.ม.(ลว.)5 ณ สนามยิงปืนทราบระยะ ร.15 พัน.1 อ.คลองท่อม จ.กระบี่

 

ข้อมูล/ภาพ : ฝกร.พล.ร.5

 

   
   

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075-495-074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com