header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

ศบภ.ป.5 โดย ป.5 พัน.105 จัดกำลังพลยุทโธปกรณ์เตรียมความพร้อม การให้ความช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

--------------------
    

     ▪ เมื่อ 21 ม.ค. 63 เวลา 10:00 น. พ.ท.ทัตตเดช สุวรรณรัตน์ ผบ.ป.5 พัน.105 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมความพร้อม ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง สามารถเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที เมื่อได้รับการประสาน หรือร้องขอในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ป.5 พัน.105 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

ข้อมูล/ภาพ : เพจ ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 4

 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075-495-074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com