หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

    ▪ เมื่อ 31 ต.ค. 62 พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ร่วมพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ ของหน่วยทหารภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารกองประจำการ ที่มีวาระปลดประจำการเป็นทหารกองหนุน ณ โรงเลี้ยง ร้อย.ม.(ลว.) 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45217
E - mail : infdivision5@gmail.com