header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

เมื่อ 6 ม.ค. 62 เวลา 11.00 น. นบภ.ร.25 พัน.1 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย พร้อมยุทโธปกรณ์ ออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยการขนย้ายสิ่งของ และ มอบสิ่งของสำหรับ อุปโภค - บริโภค ให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่ ม.5 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร

 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45217
E - mail : infdivision5@gmail.com