header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

เมื่อ 6 ม.ค. 62 พ.อ. อภินันท์ แจ่มแจ้ง เสธ.พล.ร.5 เป็นประธานการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ โดยวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน (ขุนศึก41) พล.ร.5 ณ อาคารศูนย์กีฬาวิมล วงศ์วานิช ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ผบ.นขต.บก.พล.ร.5, ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 และผู้ปกครองทหารใหม่ร่วมกิจกรรม

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45217
E - mail : infdivision5@gmail.com