header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

เมื่อ 18 ธ.ค.61 เวลา 09:30 น. กองพลทหารราบที่ 5 จัดกำลังพลจาก นขต.บก.พล.ร.5 และ ป.5 พัน.15 ร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.พล.ร.5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45217
E - mail : infdivision5@gmail.com